PROFIL KANCELÁRIE


Advokátska kancelária JUDr. Miroslava Pavelku ponúka klientom široké spektrum právnych služieb predovšetkým v týchto právnych oblastiach:
- právo obchodných spoločností a obchodné právo
- bankové a finančné právo
- pracovné právo
- nehnuteľnosti
- právo cenných papierov
- občianske právo
- vymáhanie pohľadávok
- trestné právo
- dedičské právo
- rodinné právo
- ústavné právo
- správne právo
- rybárske a poľovnícke právo
- právo duševného vlastníctva
- príprava návrhu zákona

Tím ľudí pod vedením skúseného advokáta zaručuje poskytovanie právnych služieb v tej najvyššej kvalite. V súčasnosti sa naša kancelária zaoberá najmä celoplošným vymáhaním pohľadávok, výkupom pozemkov pre výstavbu veterných parkov, obchodným právom a právom obchodných spoločností, ústavným právom. Okrem uvedených činností poskytujeme právne služby aj bankovým a finančným inštitúciam, skúsenosti máme však aj s inými činnosťami, ako je napr. zakladanie hotelov, obchodovanie s cennými papiermi a pod.

Komplexné služby poskytujeme pri zakladaní obchodných spoločností a iných právnických osôb a to od ich založenia až po registráciu na daňovom úrade, vrátane komplexného právneho servisu počas celej doby ich fungovania.

Právne služby Vám radi poskytnú advokát a koncipienti.

Právne služby sme pripravení Vám poskytnúť v jazyku: anglickom, nemeckom, ruskom.